Seven in Ten People Across the World Want Their Governments to Support Ukraine

Almost seven in ten people globally say their government should support Ukraine as it defends itself against Russian aggression. Majorities in all 30 countries and territories surveyed, except Mexico, want their governments to support Ukraine.

The survey of nearly 30,000 people in 30 countries and territories was conducted in July and August of 2023. Approximately 1,000 people in each country took part in the global study that asked them about their attitudes, opinions, and behaviors around a range of important issues and challenges facing the world.

Results show that 29 percent on average in the surveyed countries and territories “strongly agree” that their government should support Ukraine as it defends itself against Russian aggression while another 40 percent “somewhat agree.” Only 11 percent “strongly disagree” while 20 percent “somewhat disagree.”

People in Portugal (86%), Sweden (81%), and Australia (80%) are the most supportive of Ukraine, followed by those in UK (79%) and Canada (78%). Mexicans are least likely to want their government to support Ukraine (46%), followed by Colombians (51%), Indonesians (54%), Saudis (55%), and Peruvians (55%).

In USA, the country supplying the most military aid to Ukraine, 70 percent of people want their government to support Ukraine. In Germany, another key supplier of military aid, 66 percent are supportive. Overall, people in the European and North American countries surveyed tend to be the most supportive of Ukraine, while those in Latin America express the least support.

Petro Burkovskyi, CEO of Democratic Initiatives Foundation, said: “These are truly impressive results. The GlobeScan survey has shown that Russian narratives are losing around the world, despite the huge efforts made by Kremlin. Solidarity of people from different countries with Ukraine is inspiring, it and gives Ukrainians the strength to continue the fight for freedom and independence.”

Chris Coulter, CEO of GlobeScan, commented: “Global public opinion continues to side with Ukraine. Strong majorities in Africa, Australia, Brazil, Europe, Japan, and North American all want their governments to support Ukraine as it fights for its freedom against Russia’s criminal invasion.”


About Democratic Initiatives Foundation

Founded in 1992, DIF is an independent, respected think tank focused on study of Ukrainian society and democratic processes based on analysis of public opinion trends.

DIF conducted more than 80 national and regional opinion polls including 17 national exit polls, dozens of expert surveys, 200+ focus groups, covering wide range of themes from anti-corruption to national security issues amid COVID-19 pandemic and perceptions of the climate change. Since 24 February 2023, DIF completed six nationwide studies and four regional surveys on the state of social resilience, and situational awareness analysis in the frontline urban communities.


Сім із десяти людей у світі хочуть, щоб їхні уряди підтримували Україну 

Жовтень 2023 р. Майже сім із десяти людей у світі вважають, що їхні уряди повинні підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії. Згідно з опитуванням, більшість мешканців з 30 країн і територій, окрім Мексики, хочуть, щоб їхні уряди підтримали Україну.

Опитування майже 30 000 осіб у 30 країнах і територіях було проведене в липні та серпні 2023 року. Приблизно 1 000 осіб у кожній країні взяли участь у глобальному дослідженні, в якому їх запитували про ставлення, думки та поведінку щодо низки важливих питань і викликів, які стоять перед світом. 

Результати показують, що в середньому 29% опитаних у цих країнах «повністю згодні» з тим, що їхні уряди повинні підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, і  ще 40% «скоріше згодні» з цим. Лише 11% «категорично не згодні» і 20% «скоріше не згодні».

Найбільше підтримують Україну жителі Португалії (86%), Швеції (81%) та Австралії (80%), за ними йдуть мешканці Великої Британії (79%) та Канади (78%). Мексиканці найменше хочуть, щоб їхній уряд підтримував Україну (46%), далі йдуть колумбійці (51%), індонезійці (54%), саудити (55%) та перуанці (55%). 

У США, країні, яка надає найбільшу військову допомогу Україні, 70% респондентів хочуть, щоб їхній уряд підтримав Україну. У Німеччині, ще одному ключовому постачальнику військової допомоги, 66% опитаних підтримують Україну. Загалом мешканці країн Європи та Північної Америки, які було включено до опитування, зазвичай, найбільше підтримують Україну, тоді як жителі Латинської Америки висловлюють найменшу підтримку.

Петро Бурковський, виконавчий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, зазначив: «Це справді вражаючі результати! Опитування GlobeScan показало, що російські наративи програють по всьому світу, незважаючи на величезні вкладені кошти і зусилля. Солідарність мешканців таких різних країн з Україною надихає і дає українцям сили для продовження боротьби за свободу та незалежність».

Кріс Коултер, генеральний директор GlobeScan, прокоментував: «Світова громадська думка продовжує залишатися на боці України. Переважна більшість людей в Африці, Австралії, Бразилії, Європі, Японії та Північній Америці хочуть, щоб їхні уряди підтримали Україну, яка бореться за свою свободу проти злочинного вторгнення Росії». 


Про Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Заснований у 1992 році, Фонд “Демократичні ініціативи” є незалежним, авторитетним аналітичним центром, що спеціалізується на дослідженні українського суспільства та демократичних процесів на основі аналізу тенденцій громадської думки.

Демініціативи провели понад 80 національних та регіональних опитувань громадської думки, включаючи 17 національних екзит-полів, десятки експертних опитувань, понад 200 фокус-груп, що охоплюють широке коло тем – від боротьби з корупцією до питань національної безпеки в умовах пандемії COVID-19 та сприйняття зміни клімату. Починаючи з 24 лютого 2023 року, Фонд провів шість загальнонаціональних досліджень та чотири регіональні опитування щодо стану соціальної стійкості, а також аналіз ситуативної обізнаності у прифронтових міських громадах.